AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Basamak Korelasyon Sinir Ağı (Bölüm 3): Nilgün Şengöz

Tekrarlı Basamak Korelasyon Sinir Ağları Eğer örneklerin sırası belirli bir modelse, rekurrent (tekrarlı) sinir ağları (RSA) ileri beslemelerden daha iyi probleme uyumlu olabilir. RSA güncel olan veya önceki katmanlara doğru geri beslemeli bağlantılara sahiptir, böylece veri ağ içerisinde yayılabilir. Bu verileri kullanarak giriş ve çıkış modellerinin tanıma yetisi kısa bir zaman diliminde simule edilebilir. Ne yazık ki genel bir RSA için etkili bir öğrenme algoritması bulunmamaktadır. Fahlman (1991) tarafından yayımlanan

Basamak Korelasyon Sinir Ağı (Bölüm 2): Nilgün Şengöz

Önceki yazıda basamak korelasyon ağının hangi problemlerin çözümü için ortaya çıktığı anlatılmıştır. Bundan dolayı, basamak korelasyon iki anahtar fikri birleştirir; ilki basamak mimarisi ki burada bahsi geçen gizli birimler ağa bir kez eklenir ve eklendiği zamanda değişmezler. İkinci önemli durum ise, öğrenme algoritmasıdır. Bu algoritma yeni gizli birimler yaratır ve yükler. Burada aslında yapılmak istenen şey her bir gizli birim için, yeni birimlerin çıkışı ile elimine edilmeye çalışılan artık hata

Basamak Korelasyon Sinir Ağı: Nilgün Şengöz

Basamak Korelasyon ağı, yapay sinir ağları içerisinde yeni ve öğreticili/denetimli öğrenme algoritması olarak yer almaktadır.  Bir ağın içindeki sabit topoloji de ağırlıkları ayarlamak yerine, Basamak Korelasyon ilk önce minimum ağ ile başlar, sonra otomatik olarak eğitir ve yeni gizli birimleri tek tek ekleyerek çok katmanlı bir yapı oluşturur. Eğer yeni gizli birim ağa eklenirse, giriş tarafındaki ağırlıklar dondurulur. Eklenmiş olan bu birim kalıcı bir hal alarak ağda özellik sezinleyici (feature-detector)

Yapay Sinir Ağları: Nilgün Şengöz

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte insanoğlu neredeyse tüm işlemlerini bu yenilikçi teknolojiler üzerinde yapmakta ve yeni yöntemlerin bulunmasına olanak sağlamaktadır. İşte bu yüzdendir ki, 1980’li yıllarda ortaya atılan makinanın insan gibi düşünebilmesi fikri ortaya atılmış, 1990’lı yıllara gelindiğinde ise Yapay Sinir Ağları teknolojisi iyiden iyiye hızlanmış ve büyük bir gelişme görülmüştür. Yapay Sinir Ağları, Yapay Zekâ kavramı altında oluşan bir alt başlık olup, bu konuya ilgi duyan araştırmacıların odak noktası haline

İnsan Beyni Projesi

Bilim tarihine damgasını vuran 21’inci yüzyılın en etkileyici projelerinden biri İnsan Genom Projesi oldu. Bu projeyle Genlerin fizyolojik yapısıyla ilgili sonsuz bir kaynak niteliği taşıyan ve çeşitli hastalıkların keşfi ve tedavisiyle ilgili önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlayan bir “gen haritası” elde edilmiş oldu. Buradan elde edilen bulgular birçok bilim dalının ilerlemesine de öncülük ettiği gibi insan beyninin haritasının çıkarılması da insan beyninin hem milyarlarca sinir hücresine hem de algı ve bilinç süreçlerine

Zihin Sağlığı: Doç.Dr.Ayşe Bingöl

Yaşlanma, doğumla başlayıp büyüme ve erişkinlik ile devam eden doğal sürecin bir sonraki aşamasını oluşturur. Yaşlanma sırasında vücuttaki tüm organlarda ve bunların yaptıkları işlerde yaşlanmaya özgü doğal değişiklikler meydana gelir. Ne var ki, insanoğlu var olduğundan beri içinde taşıdığı sonsuz gençlik ve ölümsüzlük isteği nedeniyle yaşlanmayı büyüme ve erişkinlik kadar kolay kabullenemez. Bu durum, özellikle de insanı diğer canlılardan ayıran en önemli organ olan beyin ve beynin gerçekleştirdiği zihinsel faaliyetler

Günlük Yaşamda Yapay Zeka

EGE Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Aybars UĞUR’un hazırlamış olduğu “Günlük Yaşamda Yapay Zeka” sunumu Zeka ,Yapay Zeka (YZ) ,YZ’nın Çalışma ve Araştırma Alanları, YZ’nın Uygulama Alanları, Günlük Yaşamda Yapay Zeka, Türkiye’de Yapay Zeka Alanındaki Faaliyetler  ve Yapay Zeka nın geleceği hakkında doyurucu bilgiler sunmaktadır. Değerli hocama emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Zeka Karmaşık bir problemi çözmek için gerekli bilgileri toplayıp birleştirme kabiliyetidir. Karmaşık bir problemi, çözüm arama alanını daraltarak kısa yoldan çözebilme kabiliyetidir.

Yapay Sinir Ağları

Çağdaş dünyada bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Elimizdeki cep telefonlarından, mutfaklardaki buzdolaplarına kadar birçok alet bilgisayar sistemi ile çalışmaktadır. İş dünyasından kamu işlerine, çevre ve sağlık organizasyonlarından askeri sistemlere kadar hemen hemen her alanda bilgisayarlardan yararlanmak olağan hale gelmiştir. Bunun aksini düşünmek bile teknolojinin nimetlerini hiçe saymak olarak görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi izlendiğinde önceleri sadece elektronik veri transferi yapmak ve karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek üzere geliştirilen

Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zeka; zeki makineler özellikle de, zeki bilgisayar programları yapma bilimi ve mühendisliğidir. “Tıbbi yapay zeka”nın temel ilgi alanı klinik teşhis işlemlerini gerçekleştirebilecek ve tedavi önerilerinde bulunabilecek yapay zeka programlarının oluşturulmasıdır. Yapay zeka, karmaşık tıbbi verileri analiz edebilecek yeteneklere sahiptir. Yapay zeka yöntemlerinin bir veri kümesi içindeki anlamlı ilişkileri ortaya çıkarabilme yetenekleri pek çok klinik senaryoda tanı, tedavi ve sonucu tahmin etmek için kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan başlıca yapay

Alzheimer Hastalarında Müzik Terapinin Etkinliği

İlerleyen yaşla birlikte, Alzheimer hastalığının görülme sıklığı artar. Toplumda görülme sıklığı artıkça, ailelerin yürüttüğü profesyonel olmayan bakım yükü ve ulusal sağlık bakımına getirdiği ekonomik yük de artmakta, bu durum Alzheimer hastalığını önemli bir sorun haline getirmektedir. Müzik terapisi Alzheimer hastaları için alternatif bir tedavi yöntemi olabilir.   Alzheimer hastalığının özellikle ikinci evresinde amiloid plakların artması ve beynin etkilendiği alanın genişlemesiyle birlikte hastalarda öfke ve saldırganlık görülmeye başlar. Bu dönemde müziğin