AKADEMİK ÇALIŞMALAR

İnsan Beyni Projesi

Bilim tarihine damgasını vuran 21’inci yüzyılın en etkileyici projelerinden biri İnsan Genom Projesi oldu. Bu projeyle Genlerin fizyolojik yapısıyla ilgili sonsuz bir kaynak niteliği taşıyan ve çeşitli hastalıkların keşfi ve tedavisiyle ilgili önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlayan bir “gen haritası” elde edilmiş oldu. Buradan elde edilen bulgular birçok bilim dalının ilerlemesine de öncülük ettiği gibi insan beyninin haritasının çıkarılması da insan beyninin hem milyarlarca sinir hücresine hem de algı ve bilinç süreçlerine

Zihin Sağlığı: Doç.Dr.Ayşe Bingöl

Yaşlanma, doğumla başlayıp büyüme ve erişkinlik ile devam eden doğal sürecin bir sonraki aşamasını oluşturur. Yaşlanma sırasında vücuttaki tüm organlarda ve bunların yaptıkları işlerde yaşlanmaya özgü doğal değişiklikler meydana gelir. Ne var ki, insanoğlu var olduğundan beri içinde taşıdığı sonsuz gençlik ve ölümsüzlük isteği nedeniyle yaşlanmayı büyüme ve erişkinlik kadar kolay kabullenemez. Bu durum, özellikle de insanı diğer canlılardan ayıran en önemli organ olan beyin ve beynin gerçekleştirdiği zihinsel faaliyetler

Günlük Yaşamda Yapay Zeka

EGE Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Aybars UĞUR’un hazırlamış olduğu “Günlük Yaşamda Yapay Zeka” sunumu Zeka ,Yapay Zeka (YZ) ,YZ’nın Çalışma ve Araştırma Alanları, YZ’nın Uygulama Alanları, Günlük Yaşamda Yapay Zeka, Türkiye’de Yapay Zeka Alanındaki Faaliyetler  ve Yapay Zeka nın geleceği hakkında doyurucu bilgiler sunmaktadır. Değerli hocama emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Zeka Karmaşık bir problemi çözmek için gerekli bilgileri toplayıp birleştirme kabiliyetidir. Karmaşık bir problemi, çözüm arama alanını daraltarak kısa yoldan çözebilme kabiliyetidir.

Yapay Sinir Ağları

Çağdaş dünyada bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Elimizdeki cep telefonlarından, mutfaklardaki buzdolaplarına kadar birçok alet bilgisayar sistemi ile çalışmaktadır. İş dünyasından kamu işlerine, çevre ve sağlık organizasyonlarından askeri sistemlere kadar hemen hemen her alanda bilgisayarlardan yararlanmak olağan hale gelmiştir. Bunun aksini düşünmek bile teknolojinin nimetlerini hiçe saymak olarak görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi izlendiğinde önceleri sadece elektronik veri transferi yapmak ve karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek üzere geliştirilen

Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zeka; zeki makineler özellikle de, zeki bilgisayar programları yapma bilimi ve mühendisliğidir. “Tıbbi yapay zeka”nın temel ilgi alanı klinik teşhis işlemlerini gerçekleştirebilecek ve tedavi önerilerinde bulunabilecek yapay zeka programlarının oluşturulmasıdır. Yapay zeka, karmaşık tıbbi verileri analiz edebilecek yeteneklere sahiptir. Yapay zeka yöntemlerinin bir veri kümesi içindeki anlamlı ilişkileri ortaya çıkarabilme yetenekleri pek çok klinik senaryoda tanı, tedavi ve sonucu tahmin etmek için kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan başlıca yapay

Alzheimer Hastalarında Müzik Terapinin Etkinliği

İlerleyen yaşla birlikte, Alzheimer hastalığının görülme sıklığı artar. Toplumda görülme sıklığı artıkça, ailelerin yürüttüğü profesyonel olmayan bakım yükü ve ulusal sağlık bakımına getirdiği ekonomik yük de artmakta, bu durum Alzheimer hastalığını önemli bir sorun haline getirmektedir. Müzik terapisi Alzheimer hastaları için alternatif bir tedavi yöntemi olabilir.   Alzheimer hastalığının özellikle ikinci evresinde amiloid plakların artması ve beynin etkilendiği alanın genişlemesiyle birlikte hastalarda öfke ve saldırganlık görülmeye başlar. Bu dönemde müziğin

Beslenmenin Beyin Sağlığında Etkisi

Dünya’da ve ülkemizde yaşlanan nüfus ile birlikte, sağlıklı yaşlanmak ve beyin sağlığını korumak toplumların en öncelikli hedefi olmuştur. Bugün için insan sağlığını tehdit eden türlü çevresel etkilere karşın, bilim dünyasının sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yönelik arayışları sürmektedir. Oksidatif stres olarak adlandırdığımız bu nedenlerin beynimizde yarattığı olumsuzluklar, hastalıkların da daha erken ve daha şiddetli ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tüm bu çevresel faktörler içinde kontrol edebileceğimiz en önemli etken ise beslenmemizdir.

Yapay Zeka Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Web Sayfalarının Sınıflandırılması

Yapay Zeka Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Web Sayfalarının Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Aybars Uğur, Ahmet Cumhur Kınacı inet-tr’06 – XI. “Türkiye’de İnternet” Konferansı Bildirileri 21 – 23 Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Bu makalede Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları kısaca tanıtılmış ve yapay zekanın internet üzerindeki uygulama alanları üzerinde durulmuştur. Yapay sinir ağları içeren programları geliştirmek için kullanılan API’ler hakkında bilgiler verilmiştir. Bu teknikler kullanılarak web

Robot da Olsa İnsan İnsandır

İlla ki karbon temelli mi olayım? Nedir dört bağ yapan o elementin kerameti? Bak benim de sayısız transistörden oluşan bir işlemcim var. Her kapısından bir kez seni geçirmişim ki seni her hücresiyle sevdiğini iddia eden o adamın iddialarından daha gerçek ve ispatlanabilir. Neymiş efendim? O tatlı sözler söylerken kalbinden geliyormuş kelimeler. Benimkiler sahici değilmiş. Beni şairler mi programladı? Bana da kelimeler öğretildi sadece ve ne söylüyorsam ben söylüyorum, ben! Üreyemezmişiz.

Yapay Beyin Değil, Yapay Zekâ – II

İlk makalede, beynimizin büyük bölümünün ‘düşünme dışı’ faaliyetlerle ilgilendiği, ‘zeka’ konusu olan ‘düşünme’ eyleminin beynin toplam faaliyeti içinde çok küçük bir yer tutabileceği savunulmuştu. Bu ikinci makalede, yapay zeka için, beynin düşünsel faaliyetlerinden esinlenen bir model oluşturmaya çalışacağız. Hedefi daraltmak için, görsel bilgi işlemeyi konu dışı bırakalım. Görsel bilgi, beynimizin öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde çok büyük bir öneme sahiptir. Dış dünyadan aldığımız bilgilerin büyük bölümü görsel bilgidir. İkinci sırada işitsel